Sklepi kongresa

SPREJETI SKLEPI 1. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

 
1. kongres slovenskih občin je vsem zbranim županjam in županom nudil priložnost za razpravo o vlogi in položaju občin, o njihovi uspešnosti pri izpolnjevanju poslanstva in možnostih za izboljšanje učinkovitosti lokalnega upravljanja. V razpravi o tem, kako uravnotežiti zakonodajne zahteve in pričakovanja občank in občanov, so bile do državne ravni odločanja oblikovane naslednje zahteve:
 

  • v prihodnjem mandatu se ponovno ustanovi ministrstvo za lokalno samoupravo ali vladna služba za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister;

 

  • začne se zakonodajni postopek za uvedbo pokrajin;

 

  • strategija o razvoju lokalne samouprave, ki jo je sprejela vlada, se vrne v obravnavo občinam in njihovim združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme Državni zbor RS;

 

  • začne se zakonodajni postopek za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami;

 

  • vlada spoštuje vsa zakonska določila v zvezi s povprečnino; posebej opozarjamo na določilo, da država ne sme na občine prenašati novih nalog brez dodatnih sredstev za njihovo izvajanje;

 

  • začne se zakonodajni postopek za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov;

 

  • z zakonom se uredi vključitev predstavnikov lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi;

 

  • v delovni program vlade se vključi zaveza predsednika vlade, da se enkrat na leto sestane z županjami in župani slovenskih občin.