Programski svet

PROGRAMSKI SVET 3. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

Predsednik
Leo Kremžar

Člani
dr. Aleksander Jevšek
Robert Smrdelj
mag. Gregor Macedoni
Peter Misja
Jasmina Vidmar
Mateja Eržen
dr. Miloš Senčur
mag. Stanka Cerkvenik