Programski svet

PROGRAMSKI SVET 3. KONGRESA SLOVENSKIH OBČINPredsednik
Leo Kremžar

Člani
Branko Ledinek
Robert Smrdelj
mag. Gregor Macedoni
Matej Arčon
Peter Misja
Jasmina Vidmar
Mateja Eržen
dr. Miloš Senčur
mag. Stanka Cerkvenik