Program 2019

TOREK, 1. OKTOBER 2019

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–9.40
Otvoritev kongresa
Leo Kremžar, predsednik programskega sveta

Uvodni nagovori
dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije
Uroš Brežan, podpredsednik Združenja občin Slovenije
mag. Gregor Macedoni, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

10.00–11.00
Občina, država, EU kdo je komu mačeha?
izr. prof. dr. Boštjan Udovič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Evropska politika kakšen vpliv imajo občine?
dr. Igor Šoltes

11.00–11.40
Odmor

11.40–13.00
Kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim otrokom in vnukom?
red. prof. dr. Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

Občine in državna politika. Ne znamo, nočemo, se bojimo, varujemo svoje stolčke?
Leo Kremžar

13.00–15.00
Kosilo

15.00–17.00
Okrogla miza: KDAJ POKRAJINE, ČE SPLOH, IN KAKŠNE?

Sodelujejo: Alojz Kovšca, Leon Behin, doc. dr. Ivan Žagar, izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik

Moderator: dr. Aleksander Jevšek

19.00
Aperitiv s predsedniki interesnih združenj občin
Slavnostna večerja

 

SREDA, 2. OKTOBER 2019

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–9.30
Uvodni nagovor
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

9.30–10.00
Pogovor ob kavi in lokalnih dobrotah

10.00–13.00 VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

A) JAVNI INTERES V SLUŽBI KAPITALA ALI OBRATNO?


Kapital je sovražnik decentralizacije!
Peter Misja, Občina Podčetrtek

Kje so meje zagotavljanja in financiranja (javnih) storitev v občini?
mag. Aleksej Šinigoj, Računsko sodišče RS

Kako zagotoviti javni interes in dobičkonosno poslovanje?
mag. Boris Novak, Pošta Slovenije

Dileme razvojne politike in koliko lahko k razvoju prispevajo občine?
red. prof. dr. Jože P. Damijan, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta

Okrogla miza: Je javni interes v službi kapitala?
Sodelujejo: Zdravko Počivalšek, mag. Jože Kozina, red. prof. dr. Jože P. Damijan, mag. Boris Novak
Moderator: Peter Misja

Sponzor:

logo Pošta Slovenije

B) PODNEBNA KRIZA. KATASTROFA TRKA TUDI NA OBČINSKA VRATA.


Kakšna je skozi fotografijo videti svetovna, evropska in slovenska prihodnost?
Arne Hodalič

Lokalne skupnosti na prehodu v brezogljično družbo: hitro ukrepanje prinaša priložnosti ekološke tranzicije
dr. Renata Karba, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Ali se Slovenija ekološko in preživetveno potaplja?
Anton Komat

Podnebna politika Slovenije in vloga občin
Simon Zajc, Ministrstvo za okolje in prostor

Uresničitev slogana “Ekološko + Lokalno = Idealno” na občinski ravni kot prispevek k varovanju okolja
red. prof. dr. Martina Bavec, Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Od globalne krize do lokalnega delovanja
Primož Černelč in Viktorija Kos, Mladi za podnebno pravičnost

Okrogla miza: Smo v občinah pripravljeni na podnebno krizo?
Sodelujejo: Anton Komat, izr. prof. dr. Robert Golob, Marko Funkl, Primož Černelč
Moderator: Leo Kremžar

Sponzor:

logo gen-i

C) KAKO ZAGOTOVITI POTREBNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN CENOVNO DOSTOPNE JAVNE STORITVE?


Kako uspešni smo pri pridobivanju evropskih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture?
mag. Bojan Suvorov, Urad za kohezijsko politiko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kakšno je stanje in potrebe na področju komunalne infrastrukture?
Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Kako drage so zares komunalne storitve in kakšen razvoj komunalne infrastrukture omogočajo?
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Kako zagotoviti trajnostno in cenejšo oskrbo z električno energijo za občine in občane
dr. Dejan Paravan, GEN-I, d. o. o.

Možnosti financiranja občinskih infrastrukturnih in energetskih projektov
mag. Matjaž Ribaš, SID banka, d. d

Okrogla miza: Si želimo novo (kvalitetnejšo) komunalno infrastrukturo?
Sodelujejo: Simon Zajc, red. prof. dr. Andrej Bertoncelj, dr. Iztok Purič, mag. Sibil Svilan
Moderator: mag. Gregor Macedoni

Sponzor:

logo sid banka logo