Prezentacije 2018

TOREK, 2. OKTOBER 2018

Regionalni razvoj: včeraj – danes – jutri (pdf)
dr. Damjan Kavaš, IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja

Ustvarjalni poklici kot element sodobnega lokalnega razvoja (pdf)
dr. Jani Kozina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti –
Geografski inštitut Antona Melika

Kakovost bivanja in novi izzivi za lokalno skupnost (pdf)
dr. Srna Mandič, dr. Valentina Hlebec, dr. Majda Pahor, dr. Maša Filipovič Hrast, dr. Matic Kavčič in Karina Sirk, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

 

SREDA, 3. OKTOBER 2018

VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

A) VIDIKI SODOBNEGA RAZVOJA OBČIN

Razvoj občin v digitalni dobi (pdf)
prof. dr. Emilija Stojmenova Duh, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko

Internet stvari, priložnost za razvoj pametnih mest in skupnosti (pdf)
mag. Jurij Dolžan, Ministrstvo za javno upravo

Vzpostavitev hibridnega računalniškega oblaka za javni sektor (pdf)
Polona Kobal, Ministrstvo za javno upravo

Pametna mesta s pilotnimi projekti do boljših storitev za občane (pdf)
Matjaž Šteblaj, Institut “Jožef Stefan”, Center pametna mesta in skupnosti

Odprta koda za lokalne skupnosti (pdf)
Žiga Vrtačič, Danes je nov dan

Občine tri mesece po uvedbi GDPR-ja: dobre prakse, kje se zatika in kako naprej? (pdf)
mag. Renata Zatler, Dataofficer, d. o. o., pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

B) KAKOVOST BIVANJA – KAKŠNO LOKALNO OKOLJE SI ŽELIMO?

Kvaliteta življenja v “majhnem kraju v bližini večjega mesta” (pdf)
doc. dr. Pavel Gantar

Oblikovanje in uresničevanje prostorske vizije občine (pdf)
prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana

Pogled občin na investiranje naložb iz skladov EU-ja po letu 2020 (pdf)
dr. Ivan Žagar, Občina Slovenska Bistrica

Kako v praksi do kakovostne izvedbe občinskih projektov? (pdf)
Franci Žmavc, IMP, d. d.

Prevpraševanje smeri razvoja in povezovanje z občani (pdf)
dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

 

C) TURIZEM IN LOKALNA SKUPNOST

Sodelovanje in razvoj (pdf)
Peter Misja, Občina Podčetrtek, Turistična zveza Slovenije

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (pdf)
Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenija – zelena, digitalna, povezana (pdf)
mag. Maja Pak, Slovenska turistična organizacija

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (pdf)
Roman Rojc, SID banka, d. d., Ljubljana