Prezentacije 2017

Torek, 16. maj – OSREDNJA TEMA: VLOGA IN POMEN OBČIN

Lokalno politično vodenje: slovenski župani kot nosilci sprememb in gonilo razvoja (pdf)
doc. dr. Simona Kukovič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede
 
Strateški in krizni menedžment občin: učinkovito preprečevanje in upravljanje kriznih situacij (pdf)
Damjana Pondelek, Urednica, d. o. o.
 

Sreda, 17. maj – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

 
A) PRAVNI VIDIK: KJE SO MEJE NADZORA NAD LOKALNO SAMOUPRAVO
 
Pravno varstvo občin (pdf)
doc. dr. Iztok Rakar, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo
 
Vključujoča in varna lokalna skupnost (pdf)
mag. Bečir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe
 
Nadzor nad izvajanjem lokalnih nalog – pogled župana (pdf)
Darko Fras, Občina Sveta Trojica
 
»Zakonodajna sled« na lokalni ravni (pdf)
zasl. prof. dr. Albin Igličar, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta
 
Nezdružljivost funkcij na lokalni ravni (pdf)
dr. Jure Škrbec, Komisija za preprečevanje korupcije
 
Nadzor nad zakonitostjo občinskih aktov (pdf)
dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo
 
Nadzor nad občinami – druga plat medalje
dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije (pdf)
 
B) FINANČNI VIDIK: UČINKOVITO UPRAVLJANJE OBČINSKIH FINANC
 
Financiranje občin – pogled skozi čas (pdf)
Slavko Tekavčič
 
Ekonomski vidiki organizacije in izvajanja javnih služb na lokalni ravni (pdf)
izr. prof. dr. Primož Pevcin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo
 
Finančna (ne)samostojnost občin (pdf)
dr. Vilma Milunovič, Mestna občina Koper
 
Financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin (pdf)
Saša Podpeskar, SID banka
 
Evropska kohezijska politika v Sloveniji (pdf)
mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 
C) RAZVOJNI VIDIK: RAZVOJNI POLOŽAJ SLOVENSKIH OBČIN
 
Evropski pogled na trajnostni razvoj slovenski občin ((mp4))
dr. Igor Šoltes, Evropski parlament
 
Evropska kohezijska politika in razvojne priložnosti lokalnih skupnosti (pdf)
mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 
Celovite rešitve za trajnostni razvoj občin (pdf)
mag. Jože Torkar, Petrol, d. d.
 
Strateške usmeritve prostorskega in urbanega razvoja na nacionalni in lokalni ravni (pdf)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
 
Prostorsko načrtovanje v Sloveniji – ali je urbanizem mrtev? (pdf)
dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije