Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

3. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
1.–2. oktober 2019

Rimske Toplice – Kongresni center Rimske terme

Spoštovani!

portret leo kremžarKo smo pred tremi leti zagnali, pripravili in izvedli prvi kongres slovenskih občin, smo si želeli, da bi se v dveh dneh srečanja bolje spoznali, razmišljali o tegobah in izzivih vodenja občin, odnosih z državo, politiko. Veliko smo povedali in še več slišali, od nas samih, strokovnjakov iz občinskih služb, najvišjih predstavnikov politike, širše javnosti, spoznali nekaj dobrih praks, svežih idej in pristopov. Tudi kakšno grenko na svoj račun ter razmislek o organiziranosti občin in občinskih združenj.

Lani so kongres pripravila vsa tri združenja slovenskih občin (SOS, ZOS in ZMOS) in dokazala, da smo lahko skupaj uspešni. Nastavili smo ogledalo sebi in državi. Pogovarjali smo se s predsednikoma države in vlade, Borutom Pahorjem in takrat novoizvoljenim Marjanom Šarcem, številnimi ministri, najpomembnejšimi snovalci občinske politike in številnimi razmišljujočimi ljudmi iz univerzitetnih logov. Kdo si ni zapomnil nastopa profesorja Janeza Koželja, ko je razmišljal, kako ljudem dolgoročno izboljšati bivanje v mestih, vaseh, ali izjemne razprave o turizmu in občinah, v kateri so sodelovali vsi najvidnejši predstavniki te panoge. In takšnih je bilo v dveh dneh veliko. O kakovosti, iskrivosti razprav, sporočilnosti najbolje govori medijska odmevnost. Bila je izjemna. Sporočila so prišla do ljudi, katerim so bila tudi namenjena.

Prvega in drugega oktobra se bomo ponovno srečali. Vse slovenske občine, združene v SOS, ZOS in ZMOS. Razmišljali bomo o človeku, državljanu, občanu. Je kaj pomembnejše od njega? Mar ni vse zaradi njega? Država, občine, banke, bolnišnice, kapitalisti, cerkve. Veliko modrih ljudi je v tej državi, v naših občinah, veliko dobrih praks, briljantnih in že preizkušenih idej. Povabili bomo te ljudi, da predstavijo svoje stvaritve in ideje. Predsednika in ministri so lani veliko povedali in napovedali. Ob letu osorej bomo skupaj odgrnili tančico resničnosti.

Programski svet že dela z vso močjo, organizacijski vlak je znova v rokah preizkušenega Inštituta za javne službe. In ne pozabite, vabljeni in dobrodošli ste vsi, županje, župani, mestne in občinske svetnice in svetniki, članice in člani uprav, predstavnice in predstavniki javnih podjetij in zavodov. Kongres bo srečanje vseh, ki skrbijo za dobro ljudi. Tudi časa za izmenjavo izkušenj bo dovolj. Rimske terme nas znova čakajo odlično pripravljene.

Vabimo vas, da si rezervirate čas ter se nam pridružite v Rimskih Toplicah 1. in 2. oktobra.

Leo Kremžar
predsednik
programskega sveta

UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKOV INTERESNIH ZDRUŽENJ OBČIN

Ko se je pred tremi leti porodila ideja o pripravi kongresa slovenskih občin, je kljub globokemu prepričanju, da ga potrebujemo, njegovo uresničitev spremljala zdrava mera skepse, ali bo kot samostojen dvodnevni dogodek obstal. Ali bo programski svet uspel najti dovolj atraktivne in aktualne teme? Ali se bosta oblast in strokovna javnost odzvali vabilu k sodelovanju?

Naše bojazni se niso uresničile; prav nasprotno, danes smo predsedniki vseh treh združenj prepričani, da Kongres slovenskih občin predstavlja najpomembnejši poligon za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na ključna razvojna vprašanja lokalne samouprave med samimi občinami, Vlado RS in strokovno javnostjo, ki sistem lokalne samouprave in njegovo izvajanje oblikujejo, obravnavajo in analizirajo, kritizirajo in pohvalijo. Predstavlja stičišče različnih mnenj, kjer se iščejo kompromisi, optimalne rešitve in predvsem krepi sodelovanje. Je nepogrešljivo mesto srečevanja in prvega snovanja pobud za nove politike, nove pristope in nujen razvoj lokalne ravni, da bo lahko odgovarjala na spreminjajoče se potrebe in pričakovanja občank in občanov.

Tako je programski svet tudi letos staknil glave in pripravil pester program, ki bo prinesel plodne strokovne in politične razprave ter oprijemljive podlage za nadaljnje izboljšanje sistema, s katerim zagotavljamo storitve ljudem.

Program zajema teme globalnega značaja, kot so varstvo narave, zaščita okolja in naravnih virov za nas in zanamce, v zvezi s tem pa bomo obravnavali tudi konkretna vprašanja o izvajanju javnih storitev in za to potrebne javne komunalne infrastrukture, njenega financiranja in cenovne politike.

Posvetili se bomo tudi vprašanjem, ki so pomembna za enakomeren razvoj države. Vprašanje, kaj je resnični javni interes in kdaj služi zgolj kot krinka v službi kapitala, si bomo postavili v kontekstu vse pogostejšega trenda ukinjanja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov, krčenja povezav javnega prometa ter zmanjševanja števila policistov in vojakov, zlasti na bolj odmaknjenih območjih države.

Osrčje 3. kongresa slovenskih občin pa bodo seveda predstavljale politične teme – občine bomo postavili ob bok državi in EU-ju in izpostavili odnose med enimi in drugimi, opredelili vlogo, pomen in možnosti vpliva politike ter javnosti nanje in na nas. Vprašati se bomo morali tudi, ali želimo biti tisti, ki se odzivamo na zakonodajo in predloge državne ravni, ali jo želimo aktivneje sooblikovati, jo morda celo pripravljati, in katere instrumente potrebujemo.

Do neke mere smo na to vprašanje sicer že odgovorili na 1. kongresu slovenskih občin, ko je bil eden izmed zaključkov kongresa tudi zahteva, da se začne zakonodajni postopek za uvedbo razvojno usmerjenih pokrajin. Na tokratnem kongresu bomo o tem razpravljali in poskusili svoje vizije in pričakovanja do potencialnih pokrajin ob prisotnosti in podpori strokovnjakov in visokih predstavnikov oblasti tudi konkretizirati. Toliko pomembneje je, da se na 3. kongresu slovenskih občin zberemo kar v največjem številu in jasno, glasno in enotno oblikujemo svoja stališča in pričakovanja do ta hip najpomembnejših tem za lokalno samoupravo.

Se vidimo 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah!

portret dr aleksander jevsek

Dr. Aleksander Jevšek
predsednik SOS

portret gregor macedon

Mag. Gregor Macedoni
predsednik ZMOS

portret robert smrdelj

Robert Smrdelj
predsednik ZOS

logotip skupnost občin slovenije
logo združenja občin slovenije