Organizatorji, programski svet in sponzorji

ORGANIZATORJI 1. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

 

logotip skupnost občin slovenije

 

 

 

Skupnost občin Slovenije je največja in najstarejša reprezentativna skupnost občin v Sloveniji z več kot 20-letnim delovanjem in 179 občinami članicami iz vse Slovenije. Skupnost sodeluje pri oblikovanju zakonodajnih rešitev in razvojnih usmeritev doma in v tujini, ki pomembno vplivajo na delovanje lokalnih skupnosti ter kakovost življenja občank in občanov. Ne nazadnje združuje mrežo ljudi, strokovnjakov in občin, kjer lahko občinski funkcionarji in zaposleni pridobijo pomembno znanje, izmenjajo izkušnje, preverijo svoje ideje ali z dialogom z drugimi v tej mreži uspešno oblikujejo dobre rešitve tako za občine kot občane.

zdruzenje mestnih obcin slovenije logotip

Združenje mestnih občin Slovenije je interesno združenje vseh enajstih mestnih občin, ki so po Ustavi RS posebna kategorija in opravljajo tudi določene naloge iz državne pristojnosti. V mestnih občinah živi več kot 700.000 prebivalcev Slovenije. Združenje je ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini. Združenje mestnih občin Slovenije ima posebej pomembno vlogo na področju kohezijske politike, saj opravlja naloge posredniškega organa v postopkih za izvedbo mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, v okviru katerega bodo mestne občine črpale evropska sredstva za urbani razvoj.

Inštitut za javne službe zagotavlja celovite rešitve na področju javnih služb. Zavedamo se, da prizadevanje za učinkovito izvajanje javnih služb še nikoli ni bilo tako pomembno kot v času ekonomske krize, ki vse bolj zmanjšuje razpoložljiva sredstva za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev. Inštitut povezuje priznane strokovnjake pravne, ekonomske, organizacijske in tehnične stroke, ki z novimi pristopi povezujejo teoretično znanje, raziskovalno delo in bogate izkušnje na področju javnih služb s problemi v praksi ter izvajalcem javnih služb in lokalnim skupnostim na enem mestu zagotavljajo interdisciplinarno povezane rešitve za učinkovito izvajanje javnih služb. Dejavnost Inštituta za javne službe je usmerjena v štiri ključna področja:

  • strokovno izobraževanje izvajalcev javnih služb in občin na področju operativnega izvajanja javnih služb;
  • zagotavljanje formalnopravne urejenosti izvajanja javnih služb;
  • svetovanje in strokovno podporo pri zagotavljanju ekonomsko učinkovitega izvajanja javnih služb;
  • zagotavljanje davčne optimizacije in pravilnosti davčnega poslovanja občin in izvajalcev javnih služb.

 

PROGRAMSKI SVET 1. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

Predsednik
Leo Kremžar

Člani
Bojan Kontič
Matej Arčon
dr. Miloš Senčur
dr. Vilma Milunovič
mag. Vesna Mikuž
Jasmina Vidmar
Barbara Horvat
mag. Stanka Cerkvenik

 

SPONZORJI

 

SID-banka-logo-500

 

imp-logo-500

 

hse-logo-500

 

petrol-logo-500

 

bood-logo-500