Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

1. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
16.–17. maj 2017

Podčetrtek, Kongresni center Olimia

Spoštovani!

Lokalna samouprava predstavlja eno izmed pomembnih načel demokratične ureditve sodobne družbe ter označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da odgovorno ureja javne zadeve v interesu lokalnega prebivalstva. Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamični razvoj, ki povečujejo zahteve po višjem javnem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin.

Delovanje lokalne samouprave je vsak dan težje, ker smo župani, občinske uprave in občinski sveti nenehno med tnalom in nakovalom potreb, pričakovanj, želja občanov na eni strani ter nemilo realnostjo, neznosno ošabnostjo posameznih institucij in oseb, togo zakonodajo, nerazumevanjem vloge in poslanstva lokalne samouprave na drugi strani.

Nedvomno sta odločitev in odgovornost za spremembe na strani občin, zato tudi ideja o srečanju vseh slovenskih občin, prvemu tovrstnemu dogodku in izjemni priložnosti, da z različnih zornih kotov osvetlimo vlogo in položaj slovenskih občin; da skupaj ocenimo sedanjost, premislimo o prihodnosti in poiščemo nove poti. Tudi če pozabimo na prihodnje leto in bližajoče se volitve, nikakor ne smemo pozabiti na občanke in občane, zaradi katerih smo, pa naj to zveni še tako demagoško. Vsi izhajamo iz občin, v njih živimo, delamo, imamo otroke in vnuke v vrtcu ali šoli, starše v domovih za starejše, uporabljamo lokalne ceste, vodovode, čistilne naprave, tržnice, obiskujemo kulturne prireditve in institucije. Zato nikomur, prav nikomur ne more in ne sme biti vseeno, kako se razvija naša lokalna samouprava.

Kongres slovenskih občin ni le prvi tovrstni dogodek, temveč tudi programsko prvovrsten. Znotraj izčrpnega dvodnevnega programa smo slišali veliko novega, sodelovali v pogovorih, nastopali kot predavatelji in udeleženci okroglih miz. Prepričan sem, da bodo predstavljeni pogledi, kritična razmišljanja in primeri dobrih praks vsem udeležencem prinesli nova spoznanja, ki jih boste lahko izkoristili v lokalni sredini. In verjamem, da bo naš skupni razmislek pripeljal tudi do kakšne dobre rešitve za razvoj lokalne samouprave.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem predavateljem za pripravo in predstavitev strokovno zanimivih prispevkov. Zahvaljujem se tudi gostom tematskih okroglih miz, ki so z nami delili znanje in izkušnje. Z njihovo pomočjo smo izčrpno prikazali vlogo in položaj slovenskih občin ter povezali različne zorne kote lokalne problematike.

Organizacija kongresa zahteva odgovorno in požrtvovalno delo, zato se zahvaljujem članom programskega sveta za izbrano programsko vsebino in odlično organizacijo kongresa. Številne možnosti za druženje, pogovore in dogovore med udeleženci so dale dogodku posebno vrednost.

Posebna zahvala gre tudi udeležencem kongresa. Brez njihovega sodelovanja, kritičnih pogledov in prodornega razmišljanja kongres ne bi dosegel svojega cilja. Cilja, da skupaj kritično razmišljamo in iščemo nove poti.

Zaorali smo ledino za skupno dogovarjanje in odgovorno reševanje lokalnih problemov, ker verjamemo, da je le odprt in strpen dialog z vsemi deležniki pot do trajnostnih rešitev. In ker smo prepričani, da je v slogi moč.

Leo Kremžar
predsednik programskega sveta
1. kongresa slovenskih občin

NAGOVOR PREDSEDNIKA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

bojan kontič portretV Skupnosti občin Slovenije smo zavezani delu z občinami; od uveljavljanja za občine sprejemljivejših zakonodajnih okvirov, večanja znanja in vedenja, ki omogočata kvalitetnejše delo za skupnost, do odpiranja ter spodbujanja novih poti, možnosti in priložnosti za vse občine. Pri tem se skupaj z občinami srečujemo s številnimi sistemskimi omejitvami, ki otežujejo izvrševanje temeljnih nalog lokalne samouprave. Razkorak med pričakovanji prebivalstva, sistemskimi okviri in finančnimi sredstvi, ki naj bi ta pričakovanja uresničila, se z leti povečuje, in sicer vse od uvedbe lokalne samouprave; tudi zato, ker se skoraj hkrati manjša sposobnost in pripravljenost odločevalcev na državni ravni, da slišijo lokalno raven. Manjša se vedenje o tem, kaj lokalna samouprava sploh je. Prepogosto so tudi sistemski razmisleki državne ravni prepojeni z rumeno obarvanimi predsodki do lokalne ravni, kar onemogoča oblikovanje spodbudnih in v prihodnost naravnanih zakonodajnih okvirov.

Prevečkrat se pogovarjamo o tem, kaj se ne sme, kot pa o tem, kaj si želimo skupaj doseči, kam želimo priti. Občine potrebujemo usmerjeno in usklajeno državo, ki bo v nas končno prepoznala partnerja, sooblikovalca ter soustvarjalca uspešnih lokalnih okolij. Zato oboji, tako država kot občine, potrebujemo soočenje z različnimi pogledi, potrebujemo nova znanja in informacije. Kongres bo pomemben dogodek, kjer bomo skupaj spregovorili o pomenu lokalne samouprave in kjer bomo preverjali doseženo, govorili o prihodnosti ter vsem, kar je vmes. Se vidimo v maju.

Bojan Kontič
predsednik
Skupnosti občin Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA MESTNIH OBČIN SLOVENIJE

matej arčon portretV občinah se soočamo s številnimi izzivi, ki izhajajo iz nalog lokalnih skupnosti, pričakovanj občanov in zahtev države. Nedorečena področja lokalne samouprave pri spopadanju z njimi pogosto otežujejo naše delo. Vendar izzive razumemo kot spodbudo za učinkovitejše ukrepe, boljšo organiziranost in reševanje nalog v korist širše skupnosti. Občine prevzemajo pomembno vlogo pri razvoju celotne države, saj kot ključni odločevalci in poznavalci svojih okolij, najbolje poznajo problematiko in zato lahko iščejo ustreznejše rešitve. Prav to poznavanje terena bi morala država prepoznati kot osnovo za odločanje o strateških ukrepih za prihodnost celotne Slovenije. Ključne so namreč vsebine in ne toliko zunanji okvirji. Zato je tudi toliko nujneje vključevanje vseh deležnikov, da bi lokalna samouprava kar najbolje služila ljudem.

1. kongres slovenskih občin skupaj organizirata Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. V obeh združenjih se namreč soočamo s podobnimi temami in problemi. Njihovo aktivno reševanje bo nedvomno pripomoglo k boljšim rešitvam tako v razmerju do države kot tudi v medsebojnem sodelovanju občin. V iskanju razvojnih možnosti za kongres pripravljamo vsebine, ki bodo skušale odgovoriti na odprta vprašanja in pomagale občinam k uspešnejšemu delovanju in povezovanju.

Kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije zastopam interese mestnih občin, vendar se zavedam, da imamo vse občine veliko skupnih aktivnosti za prihodnost. Zato je 1. kongres slovenskih občin odlična priložnost, da izmenjamo izkušnje, da poskušamo skupaj odgovoriti na ključna razvojna vprašanja in da spregovorimo tudi o prihodnjih izzivih lokalne samouprave.

Matej Arčon
predsednik
Združenja mestnih občin Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA SVETA

portret leo kremžarZakaj je vzklila ideja o srečanju slovenskih občin? Ker je delovanje lokalne samouprave vsak dan težje, ker smo župani, občinske uprave in občinski sveti nenehno med tnalom in nakovalom potreb, pričakovanj, želja občanov na eni strani ter nemilo realnostjo, neznosno ošabnostjo posameznih institucij in oseb, togo zakonodajo, nerazumevanjem vloge in poslanstva lokalne samouprave na drugi strani. Ali imamo prav, ko tako mislimo? So naši pogledi zamegljeni? Vidimo hudiča tudi tam, kjer ga ni? Mogoče. Zato bi radi preverili. Z upoštevanja vrednimi strokovnjaki, ki se z različnih vidikov ukvarjajo z občinami. Mogoče nam ti zunanji pogledi izostrijo optiko, naravnajo leče. Ali potrdijo naše strahove. Srečali se bomo z visokimi predstavniki političnih oblasti, ministri, evropskimi poslanci, državnimi sekretarji. S predsednikom države, častnim pokroviteljem prvega kongresa slovenskih občin, se bomo resno in poglobljeno pogovorili o položaju in vlogi slovenskih občin, trenutnih in razvojnih pasteh.

Seveda bo to predvsem srečanje nas, slovenskih županj in županov, direktorjev občinskih uprav ter drugih predstavnikov občin. Znotraj izčrpnega dvodnevnega programa bomo slišali veliko novega, sodelovali v pogovorih, nastopali kot predavatelji, udeleženci okroglih miz. Obilo priložnosti bo za izmenjavo mnenj, dobrih in slabih izkušenj. Še pred srečanjem bo opravljena obširna in poglobljena anketa med županjami in župani vseh slovenskih občin. Rezultati ankete bodo osnova za »interni« pogovor ob okrogli mizi, kjer bomo govorili o sebi, preteklosti, sedanjosti in predvsem prihodnosti. Imamo veliko znanja, izkušenj, vizij. Na teh osnovah se bomo dogovorili o prihodnosti. Tudi če pozabimo na prihodnje leto in bližajoče se volitve, nikakor ne smemo in ne bomo pozabili na občanke in občane, zaradi katerih smo, pa naj to zveni še tako demagoško. Vsi izhajamo iz občin, v njih živimo, delamo, imamo otroke in vnuke v vrtcu ali šoli, starše v domovih za starejše, uporabljamo lokalne ceste, vodovode, čistilne naprave, tržnice, obiskujemo kulturne prireditve in institucije. Zato nikomur ne more biti vseeno, kako se razvija naša lokalna samouprava.

Na tematskih sklopih in okroglih mizah bo več kot petdeset predavateljev in sodelujočih, veliko pa bo tudi možnosti za neformalne stike, pogovore in dogovore med vsemi udeleženci. Tudi ob kavi med odmori, pri kosilu in ob večerji. 16. in 17. maja bodo mnoge oči uprte v Podčetrtek. Dobrodošli.

Leo Kremžar

predsednik programskega sveta

1. kongresa slovenskih občin